OT Monarchy;  Bob Kostrubanic
Lesson Notes Slides

1

I & II Samuel Overview

Lesson 1

2

I Samuel, Ch.1-7

Lesson 2

3

I Samuel, Ch.8-12

Lesson 3

4

I Samuel, Ch.13-15

Lesson 4

5

I Samuel, Ch.16-18

Lesson 5

6

I Samuel, Ch.18-21

Lesson 6

7

I Samuel, Ch.22-28

Lesson 7

8

I Samuel, Ch. 29-30

Lesson 8

9

I Samuel, Ch.31- IISamuel Ch.4

Lesson 9

10

II Samuel, Ch.5-6

Lesson 10

11

II Samuel, Ch.7-10

Lesson 11

12

II Samuel, Ch.11-14

Lesson 12

13

II Samuel, Ch.15-17

Lesson 13

14

II Samuel, Ch.18-20

Lesson 14

15

II Samuel, Ch.21-22

Lesson 15

16

II Samuel, Ch.22-23

Lesson 16

17

Review & Summary

Lesson 17